Какви Храни Се Усвояват Най-добре От Желязо?

Невъзможно е да се отложи лечението на аритмията, тъй като тя може да бъде причинена от сериозни заболявания като кардиомиопатия, увреждане на сърдечната клапа и хипертония. В случай на остро исхемично увреждане на миокарда, Mildronate ® забавя образуването на некротичната зона, съкращава периода на рехабилитация. Резултатите от тестването на терапевтичната активност на лекарството показват неговия дозозависим положителен ефект върху физическата издръжливост и възстановяване на функционалната активност през периода на възстановяване. Използването на мелдоний в комбинация с AZT или други лекарства за лечение на синдром на придобита имунодефицитност (СПИН) има положителен ефект върху терапията на СПИН. Дългогодишен опит в лечението на остър миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия в кардиологичните отделения показва, че мелдоний не е лекарство от първа линия за остър коронарен синдром.