Кървене По Време На Бременност: Винаги Ли Има Заплаха За Бъдещата Майка И Нейното Бебе?

Тя ви позволява да оцените функционалната активност на мускулен орган в динамика, в условия, познати на хората. Според характеристиката на нарушаването на ритъма, камерните екстрасистоли се разделят на типове: A – мономорфни в единично количество, B – полиморфни в едно число, C – сдвоени, D – нестабилни по своята динамика, E – стабилни. Въз основа на тях се поставят диагнози и впоследствие се провежда лечение. Причинява се от различни видове конфликти в училище и семейство, ситуации с развода на родители, алкохолизъм на един от тях и др.