Няма Ли Да Има Вреда?

Наред с медикаментозното лечение, действията, насочени към намаляване на риска от развитие на хипертония или хипотония, могат да помогнат за стабилизиране на налягането. Концепцията за терапия включва използването им като част от различни схеми на лечение, в зависимост от хода и тежестта на заболяването, причините за възникването му, както и от характеристиките на тялото на пациента, неговата възраст и наличието на съпътстващи заболявания. Това даде възможност на специалистите да проведат много подробни прегледи на вътрешните органи и съответно да открият онези аномалии, за наличието на които лекарите дори не можеха да знаят преди това.