Народни Средства За Лечение На Анемия – Левкемия

Disaster concept 3 flat banners set Разширеният заден отдел на дясната предсърдна кухина, който приема и двете кава на вената, се нарича синус вена кава, синус венарум каварум. Пирамидата е обърната към предсърдието с основата си и в нея има два отвора: заден и преден. В горната част на вентрикула има два отвора: отзад – десен атриовентрикуларен отвор, ostium atrioventriculare dextrum, през който кръвта навлиза в вентрикула от дясното предсърдие, и отпред – отвора на белодробния ствол, ostium trunci pulmonalis, през който кръвта навлиза в белодробния ствол.

6 храни при ниско кръвно налягане - Az-jenata.bg По форма тя прилича на конус, основата на който е обърната нагоре. Дясната камера има формата на триъгълна пирамида, основата на която е обърната нагоре, а върхът – надолу. Вентрикулите изхвърлят кръв в артериите: дясната през белодробния ствол в белодробните артерии, а лявата в аортата, от която множество артерии се простират до органите и стените на тялото. Има вени, артерии, венули, артериоли, капиляри. Свиването на предсърдията е придружено от повишаване на налягането в тях, докато устите на кухите вени, вливащи се в тях, се затварят. Това са отворите на белодробните вени, ostia venarum pulmonalium. В близост се намират дупките на най-малките вени на сърцето, foramina venarum minimarum, вливащи се в дясното предсърдие независимо. Първият – това са големи вени на сърцето, които събират кръв в общ широк коронарен синус, sinus coronarius cordis, който се влива в дясното предсърдие. Външната обвивка на сърцето е перикарда, който се състои от два листа: париетален (външен) и висцерален (вътрешен). Защото го получават от бухалката – от отпадъците от производството на алкохол. Електрическите сигнали стимулират сърдечния мускул, причинявайки го да се свие. първична белодробна хипертония . Работата на сърдечния мускул може да бъде описана по следния начин: дясната му част (венозното сърце) получава отпадъчна кръв, наситена с въглероден диоксид от вените и я дава в белите дробове за оксигенация.

Нормално Кръвно Налягане И Пулс

Сърдечен цикъл – повтарящи се периоди на свиване (систола) и релаксация (диастола) на сърдечния мускул. По време на диастола се възстановява енергийният потенциал на сърдечните клетки. Systole осигурява освобождаването на кръв от сърдечните камери. В интервала между външния и вътрешния слой (листове) на перикарда има около 15 ml серозна течност, което осигурява тяхното плъзгане един спрямо друг. Защо местните лекарства? Таблетките действат системно: те не могат априори да работят стриктно в един фокус, без да влизат в храносмилателните органи и т.н. Клоните на екстраорганичния сърдечен сплит преминават в един интраорганичен сърдечен сплит, който условно се разделя на субепикардиален, интрамускулен и субендокардиален плексус, тясно свързани помежду си. Между отворите на кава на вената има малък интервенционен туберкул, tuberculum intervenosum, който насочва притока на кръв от горната кава на вената в ембриона към десния атриовентрикуларен отвор. Чрез аортата и нейните клони артериалната кръв, съдържаща кислород и хранителни вещества, се насочва към всички части на тялото.

Апарат за измерване на кръвно налягане Omron MIT Elite.. Полулунна гънка се простира по долния ръб на последния – клапанът на долната вена кава, valvula venae cavae inferiorеs, който в пренаталния период насочва притока на кръв от дясното предсърдие вляво през очната част на foramen. Надолу този възел преминава в атриовентрикуларния сноп, fasciculus atrioventricularis (снопът на Giss), който свързва предсърдния миокард с камерния миокард. В устието на десния атриовентрикуларен отвор има десен атриовентрикуларен (трикуспидален) клапан, valva atrioventricularis dextra (valva tricuspidalis), състоящ се от три клапана: предна, cuspis anterior, задна, cuspis задна и септална, cuspis septalis. В атриовентрикуларния отвор има ляв атриовентрикуларен (бикуспиден, митрален) клапан, клапан atrioventricularis sinistra (bicuspidalis, mitralis), състоящ се от два клапана: предна, cuspis отпред и отзад, cuspis posteriorae, които са прикрепени през сухожилни нишки, хорда tendae до папиларните мускули. Аортният отвор е с кръгла форма отпред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *